התחרות היום היא על שירות לסוכן הביטוח ומשרדו

עידן המדיה והאינטרנט מביאים בפני לקוחות את האפשרות להיות הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר נגישים לאינפורמציות ובנוסף מכל מקום גם דרך המחשב וגם דרך הסמארטפון לבדוק ולבחון מחירים. מחקרים מגלים כי לכל עסק יש את גרעין הלקוחות שלו שם יכול להיות בטוח הספק שמודל פרטו, משקל 80%-20% הוא נכון בעיקר בתחום שיווק ומכירות כל עוד והשירות הוא בראש סדר העדיפויות.

בניתוח עסקי של סוכנויות ביטוח בישראל שאיתן סטארט שירותי רכב בע"מ ביחסי ספק-לקוח אני מזהה כי העסקים מתחלקים לשני חלקים עיקריים: סוכנויות ביטוח גדולות ומעלה (מגה) וסוכנויות ביטוח בינוניות וקטנות.
אני משער שרוב סוכני הביטוח בישראל פועלות באמצעות "מקשרים" (סוכנויות אב) כי רוב סוכנויות הביטוח בארץ הן קטנות ובינוניות. אני מנתח מנתוני האוצר/אגף שוק ההון הפיקוח על הביטוח כי 80% מסוכני הביטוח בישראל מכניסים ובדגש על מכניסים פחות מחצי מיליון ₪ בשנה, אני מניח ששאר 20% הסוכנויות הן מגה סוכנויות, סוכנויות בבעלות חברות ביטוח והשאלה שנשאלת היא לאן השוק הזה הולך ? לפני שאנתח את מיצוב השוק אנסה לאבחן ולהמליץ לאן סוכן הביטוח צריך לפנות ואילו תכונות הוא חייב למצוא מהצד השני של קולטי הפרודוקציה הן בעסקי ביטוח (פוליסות) והן בעסקי שירות
(כתבי שירות/"ריידרים").

 • קלות – בנטרול טכנולוגיה מתקדמת סוכן הביטוח חייב לבחור בספקים אשר הקלות לעבוד מולם היא פשוטה,
  תשובות מהירות, פתרונות ללקוחות.
 • להבחין מהם יחסי הגומלין בענף בו אתה פעיל, היכן היתרונות בסביבה העסקית שלך ומהן המכשולים בקרב העבודה שלך.
 • תמריץ – עסק חייב להתנהל כעסק, על לוח התוצאות חייב כל הזמן להאיר ספרות יותר טובות מהמשחק הקודם,
  בכל עת, בנקודות זמן מוגדרות לשפר עמדות.
 • נושא שיתוף הפעולה הוא בתוך הארגון אותו אתה מנהל (משרד) ומחוץ לארגון אותו אתה מנהל, כאשר בתוך
  הארגון קיים שת"פ אתה תגלה מהר מאוד שהכתף מגיעה גם מחוץ לארגון.
 • העובדים – קשה מאוד לקלוט עובדים חדשים מהתחום, לעיתים טענה כי ללמד עובד חדש את התחום עדיפה
  מאשר לקלוט עובד עם ניסיון אך שיטת העבודה שלו מקובעת ולא יצירתית לעידן החדש. בנושא חיתום הענף דורש שינוי, טיוב וחובה לייצר במשרדי הסוכנים חתמים/ות ובמיוחד בקרב היצרנים/הספקים אנשי מקצוע שיצרו פשטות ומקצוענות.
 • הטכנולוגיה – מערכת ניהול משרד וסריקה, אתר אינטרנט מקודם ודף פייסבוק עסקי אשר ירחיב את הלקוחות
  והמודעות למוצרים במדף סוכן הביטוח.
 • להשלים עם המציאות – ישנה מציאות בענף כי רוב חברות הביטוח פועלות באפן ישיר מול לקוחות, זוהי לא
  התחרות האמיתית, התחרות האמיתית היא נושא השירות.

כשאתה מגיע לכנסים, ימי עיון בהם נמצאים סוכנים אתה צופה מהצד ורואה שני-שליש מהאנשים מתארים את העידן כקשה, מזהים שמוצבת כל הזמן השאלה לאן סקטור סוכני הביטוח פונה, מה עם דור העתיד ? וכמה תוכנות בולטות מאוד ישר מובאות לשולחן: לחץ, שחיקה, לחץ פיננסי-בנקים, מורכבות, אינטרסים, בידוד של חלק מהאוכלוסיה.
חלק מהאנשים תולים תקווה בגופים מסוימים ובעיקר בלשכת סוכני הביטוח בישראל שהיא הגוף היחידי שמהווה בית לסוכני הביטוח, מכוון מקצועי לסקטור ובעיקר גוף המייצר ימי עיון, כנסים והדרכה מקצועית.
החשש מביטוח ישיר אשר כל המסה שלו מוסבת כרגע בפרסום נגד סקטור סוכני הביטוח בישראל.